Planungs- und Bauausschuss 30.05.2017

BezeichnungInhaltBezeichnungInhalt
Sitzung:UPBA/027/2017Gremium:Planungs- und Bauausschuss
Datum:30.05.2017Zeit:18:00-19:10
Raum:Rathaus Germering, Sitzungssaal 6. Stock
Bezeichnung:Umwelt-, Planungs- und Bauausschuss, Begehung Nebel